.

پاک کردن لکه جوهر از روی مبل


پاک کردن لکه جوهر از روی مبل:


برای پاک کردن لکه جوهر از روی مبل ابتدا جای لکه را با دستمال حاوی آب گرم تر میکنیم و سپس مقداری از محلول گلیسیرین و آمونیاک روی لکه جوهر میپاشیم و بعد از 15 دقیقه جای محلول را با دستمال حاوی آب و کف تمیز میکنیم


سرویس رایگان به سراسر تهران

تماس با ما