.

پاک کردن پارافین شمع از روی مبل


پاک کردن پارافین شمع از روی مبل:


برای پاک کردن لکه پارافین شمع از روی مبل یک تیکه کاغذ روی لکه بگذارید و با اتو روی آن بکشید به مراتب این کار را انجام دهید تا لکه پارافین شمع از مبل کنده شود و به کاغذ بچسبدسرویس رایگان به سراسر تهران

تماس با ما