.

پاک کردن لکه چربی از روی مبل

پاک کردن لکه چربی از روی مبل:


برای پاک کردن لکه چربی از روی مبل ابتدا جای آن را با دستمال آب و کف بشورید . سپس محلول نمک و الکل را روی لکه چربی بریزید و بعد از نیم ساعت آن را با دستمال حاوی کف جمع آوری کنید و آبکشی نماید


سرویس رایگان به سراسر تهران

تماس با ما